Kronika

Sbor byl založen v roce 1999 a v současné době ve sboru pracují děti z čtvrté, šesté a deváté třídy ZŠ s rozšířenou výukou hudební výchovy v Pardubicích Polabinách. Děti ze sboru jsou také žáky ZUŠ Polabiny.

Za dobu své existence sbor získal „Zlatá“ pásma v regionálních soutěžích DPS v Chrudimi a v Hrdaci Králové, odkud byl sbor nominován na Celostátní přehlídku DPS v Pardubicích a v Rychnově nad Kněžnou. V minulých letech si děti vyzpívaly „Zlatá“ pásma a zvláštní ceny poroty na celostátní soutěži „Zahrada písní“a „Stříbrné“ pásmo v Mezinárodní soutěži Svátky písní Olomouc.“Zlaté“ pásmo sbor získal spolu s titulem „Absolutní vítěz“ na celostátní soutěži „Vánoční akordy“ v Ostravě, a benjamínci sboru zde získali „Stříbrné pásmo“ a zvláštní cenu poroty.

V minulých letech se sbor účastnil mnoha festivalů – Le quatro stagionni, Loučenská vločka, Triangl v Hořicích, Zrcadlo umění, Městské slavnosti atd. Již 8.rokem je sbor spoluorganizátorem „Perníkového festiválku“.

Třikrát byl sbor vybrán jako jediný reprezentant Pardubického kraje na pietní vzpomínkový akt a festival DPS „Světlo za Lidice“, kde měly děti možnost zpívat s Lucií Bílou, Monikou Absolonovou a Leonou Machálkovou.

Zpěváčci byli již několikrát přizváni ke spolupráci s profesionály – Komorní filharmonií Pardubice, s Corvus kvartetem,s folkovou kapelou Trdlo, s Jitkou Zelenkovou. Pravidelně také spolupracuje s dalšími sbory a jejich přípravnými odděleními – Motýli Šumperk, Carmina Rychnov nad Kněžnou, Lilium Litomyšl, Písnička Hořice, Čtyřlístek a Pramínek Pardubice atd.

Sbor pravidelně pořádá také charitativní koncerty, jejichž nemalý výtěžek zpravidla putuje do Pardubické nemocnice na dětské oddělení.

Děti také nedávno absolvovaly několik významných charitativních koncertů a to: v rámi Městského festivalu v Husově sboru – výtěžek 8500,- Kč byl odevzdán primáři dětského oddělení Pardubické nemocnice.

Vánoční koncert „Vánoce na motýlích křídlech – koncert pro Rebeku“ – výtěžek 25000, - Kč byl věnován malé Rebece Čihákové, která se narodila s onemocněním „motýlích křídel“, koncert s KF Pardubice a basketbalovým klubem Pardubice BEKSA v ČEZ aréně,jehož výtěžek 21500,- Kč byl během večera věnován osmileté Klárce z Plzně trpící spinální muskulární atrofií.

Akce "Hrajeme spolu za Pardubice" s Komorní filharmonií a basketbalovým klubem BEKSA. Výtěžek 21.500,- Kč byl věnován osmileté Klárce z Plzně trpící spinální muskulární atrofií.

Benefiční koncert ŽIVOT JE JEN NÁHODA. Výtěžek koncertu byl použit na zajištění služeb pro těžce zrakově postižené v Pardubickém kraji, zejména na podporu vzdělávacích a sportovních aktivit. Spoluorganizátorem bylo Tyflocentrum Pardubice, o.p.s.

Repertoár sboru tvoří dětské i lidové písničky, skladby starých mistrů i současných autorů, spirituály i skladby populární.

Školní rok 2014 - 2015

10.10.201410.10.2014 Benefiční koncert „ Děti dětem“– Husův sbor
výtěžek 8600,- Kč – dětské odd. Pardubické nemocnice - 4.A, 6.A

28.11.2014Rozsvícení vánočního stromu v Polabinách - 4.A, 6.A

30.11.2014Rozsvícení vánočního stromu - Pardubice - Perštýnské nám. - celý sbor

4.12.2014„Vánoční koncert na motýlích křídlech – dárek pro Rebeku“ – Aula UPCE
výtěžek 25000,- Kč věnován Rebece Čihákové, trpící onemocněním „motýlích křídel“ - celý sbor

9.12.2014Zkouška v ABC klubu na Olšinkách s KF Pardubice – celý sbor

10.12.2014Generální zkouška s Komorní filarmonií Pardubice – ČEZ aréna – celý sbor

10.12.2014Hrajeme spolu za Pardubice – Komorní filharmonie + basketbalový klub BEKSA - ČEZ aréna
výtěžek 21.500,- Kč věnován osmileté Klárce z Plzně trpící spinální muskulární atrofií - celý sbor

11.12.2014Zpívání u betléma - Perštýnské náměstí - celý sbor

12.12.2014Generální zkouška na vánoční koncerty v Aule – celý sbor

12.12.201412.12.2014 Vánoční školní koncerty – Aula,od 17 a od 19 h - celý sbor

15.12.201415.12.2014 Vánoční zvonění – koncert v MŠ Zvoneček, Sluneční ul. – 9.A

7.1.2015Tříkrálový koncert s Komorní filharmonií a TRDLEM – Dům hudby – celý sbor

4.2.2015„Život je jen náhoda“ – Komorní seskupení Komorní filharmonie – kongresový sál AFI Palác
Benefiční koncert ve spolupráci s Tyflocentrem Pardubice, o.p.s.
Výtěžek koncertu bude použit na zajištění služeb pro těžce zrakově postižené v Pardubickém kraji, zejména na podporu vzdělávacích a sportovních aktivit - celý sbor

9.4.2015Krajská soutěžní přehlídka DPS v Chrudimi – 4.A, 6.A
Zlaté pásmo a zvláštní cena poroty za provedení lidové písně - 4.A
Zlaté pásmo - 6.A

23.4.2015Perníkový festiválek - KD Hronovická
organizace festivalu – 9.A
koncertní vystoupení 4.A, 6.A

15.5.2015Jarní absolventský koncert DPS Zpěváčci - Aula UPCE - celý sbor

5.6.2015Celoškolní jarní koncert - Aula UPCE - celý sbor

Školní rok 2013 - 2014

22.11.2013Hlasová výchova - kurz hlasové výchovy pro celý sbor s Dr. Alenou Tichou

23.11.2013Účast 3.A na celostátním semináři sbormistrů v Domě hudby

28.11.2013Vánoční koncert v Aule UPCE + generální zkouška - celý sbor

29.11.2013Charitativní koncert - Husův sbor - celý sbor

1.12.2013Rozsvícení vánočního stromu - Perštýnské náměstí - celý sbor

4.12.2013Vánoční koncert v kostele v Sezemicích - celý sbor

5.12.2013Vánoční muzicírování pro stacionář Slunečnice - 5.A, 8.A

12.12.2013Zpívání u betléma - Perštýnské náměstí - celý sbor

30.1.2014Mezinárodní lékařský kongres - Aula UPCE - 8.A

20.3.2013Generální zkouška s filharmonií Pardubice a kapelou Trdlo - celý sbor

23.3.2014Koncert s Komorní filharmonií a folkovou kapelou TRDLO - Dům hudby - 5.A, 8.A

1.4.2014Krajská soutěž DPS v Chrudimi –
3.A + 5.A – Stříbrné pásmo
8.A – Zlaté pásmo

24.4.2014Perníkový festiválek - KD Hronovická
organizace festivalu – 8.A
koncertní vystoupení 3.A, 5.A

12.5.2014Koncertní zájezd do Hořic - festival DPS - Triangl - 3.A, 8.A

6.6.2014Jarní koncert školy v Aule + dopolední generálka - Aula UPCE - celý sbor

14.6.2014Světlo za Lidice - celostátní pietní vzpomínkový akt v Lidicích - 3.A, 5.A

19.6.2014Zrcadlo umění - městský festival Zámek Pardubice - celý sbor

Školní rok 2012 - 2013

5.10.2012Benefiční koncert v Husově sboru – 2.A, 4.A, 7.A

28.11.2012Den otevřených dveří v ZŠ - dopolední koncerty pro MŠ – 2.A, 4.A

29.11.2012Loučenská vločka - festival DPS v LOučenské nad Desnou – 4.A, 7.A

2.12.2012Rozsvícení vánočního stromu - Pernštýnské náměstí – 2.A, 4.A

3.12.2012Vánoční muzicírování - KD Dukla - pro stacionář Slunečnice - 7.A

6.12.2012Vánoční koncert v kostele v Sezemicích - 7.A

13.12.2012Zpívání u Betléma - Perštýnské náměstí - 2.A, 4.A, 7.A

14.12.2012generální zkouška na vánoční koncerty - 2.A, 4.A, 7.A

14.12.20122 vánoční koncerty v Aule, generální zkouška - 2.A, 4.A, 7.A

20.12.2012Vánoční koncert pro ZŠ Prodloužená - Aula Stavařov - 2.A, 4.A, 7.A

20.12.2012Vánoční koncert v Litomyšli v kostele s DPS Lilium a DPS Rubínek - Vánoce malých zpěváčků - 7.A

21.3.2013Krajská soutěž DPS v Chrudimi –
2.A + 4.A – Zlaté pásmo
4.A + 7.A – Zlaté pásmo

13.3.2013Celostátní soutěž "Zahrada písní" v Praze –
2.A – Stříbrné pásmo
4.A + 7.A – Stříbrné pásmo

25.4.2013Perníkový festiválek -
organizace festivalu – 7.A
koncertní vystoupení 2.A, 4.A

27.4.2013Hudební Skuteč - celostátní soutěž DPS -
2.A – Stříbrné pásmo
4.A + 7.A – Stříbrné pásmo

15.5.2013Koncert pro seniory na Magistrátu - 7.A

27.5.2013Koncert s folkovou kapelou Trdlo - Aula Stavařov - 2.A, 4.A, 7.A

31.5.2013Zkouška s Komorní filharmonií Pardubice - Dům hudby - 2.A, 4.A, 7.A

2.6.2013Koncert s Komorní filharmonií Pardubice - 2.A, 4.A, 7.A

3.6.2013Celoškolní koncert v Aule - 2.A, 4.A, 7.A

7.6.2013Koncert s kapelou Trdlo na Perštýnské noci - Příhrádek - 7.A

15.6.2013Světlo za Lidice - celostátní pietní vzpomínkový akt v Lidicích - 4.A, 7.A

21.6.2013Zrcadlo umění - městský festival Zámek Pardubice - 2.A, 4.A, 7.A

Školní rok 2011 - 2012

21.9.2011festival Vědy a techniky na Universitě – tř. 6.A

13.10.2011Benefiční koncert – Aula Stavařov – tř. 1.A, 3.A, 6.A

27.11.2011Mikulášské slavnosti – Pernštýnské nám. - tř. 1.A, 3.A

1.12.2011Vánoční koncert pro stacionář Slunečnice – KD Dukla tř. 6.A

2.12.2011Celostátní soutěž DPS „Vánoční akordy“ – Ostrava – tř. 1.A – Stříbrné pásmo + Zvláštní cena poroty

6.12.2011Výchovný koncert v rámci festivalu „Le Quattro Stagioni – Dům hudby - tř. 3.A a 6.A

6.12.2011Benefiční vánoční koncert – Le Quatrttro Stagioni –Dům hudby - tř. 3.A, 6.A

9.12.2011Dva Vánoční koncerty – Aula Stavařov - tř. 1.A, 3.A, 6.A

14.12.2011Dva Výchovné koncerty „Den otevřených dveří“ pro MŠ – ZŠ Prodloužená – tř.1.A, 3.A, 6.A

27.3.2012Krajská soutěž DPS v Chrudimi –
1.A – Zlaté pásmo
3.A – Stříbrné pásmo
6.A – Stříbrné pásmo

30.3.2012Koncertní zájezd – Rychnov nad Kněžnou - 6.A

11.4.2012Den otevřených dveří v ZŠ – 2 koncerty
Dopoledne – pro MŠ - 1.A + 3.A
Odpoledne – pro veřejnost - 1.A + 3.A

14.4.2012Celostátní soutěž „Zahrada písní“ – Praha
- 1.A – Stříbrné pásmo
- 3.A – Zlaté pásmo

28.4.2012Celostátní soutěž DPS „Tomáškova a Novákova Skuteč“
- 1.A – Stříbrné pásmo
- 3.A – Zlaté pásmo
- 6.A – Zlaté pásmo + Zvláštní cena poroty za práci s dětským sborem

29.5.2012Koncert s folkovou skupinou TRDLO –1.A, 3.A 6.A - Aula Stavařov + DPS Čtyřlístek

7.6.2012Celoškolní koncert spojený s křestem CD k 25. výročí RvHV tříd – 1.A, 3.A, 6.A

21.6.2012Zrcadlo umění – pardubický zámek – 1.A, 3.A

24.6.2012Koncert v hudebním sále Magistrátu – 6.A

Školní rok 2010 - 2011

18.10.2010Podzimní koncert DPS Zpěváčci – hudební sál Magistrátu Pce, spoluúčinkující – DPS Pramínek - 2.A + 5.A

21.10.2010Koncert pro Svaz invalidů, hotel Zlatá štika - 5.A

25.11.2010festival „Loučenská vločka“ – Loučná nad Desnou - 2.A + 5.A, 2 koncerty

28.11.2010koncert na Pernštýnském náměstí - 2.A + 5.A – rozsvícení vánočního stromu

30.11.2010Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Lázních Bohdaneč 2.A

3.12.2010Vánoční koncert pro ZŠ Prodloužená – Aula 2.A + 5.A

3.12.2010Slavnostní vánoční koncert – Aula 2.A + 5.A

4.12.20101.generální zkouška na Vánoce malých zpěváčků – Dům hudby - 5.A

7.12.2010Vánoční koncert s Jitkou Zelenkovou –KD Hronovická - 5.A

8.12.2010Den otevřených dveří - 2 výchovné vánoční koncerty pro MŠ – ZŠ Prodloužená - 2.A

12.12.2010generální zkouška s Komorní filharmonií Pardubice – projekt Pardubického kraje „Adeste fideles“, Dům hudby - 5.A
Dva Vánoční koncerty – Vánoce malých zpěváčků s Komorní filharmonií Pardubice – krajský projekt „Adeste fideles“ - 5.A

14. – 16.12.2010Koncertní zájezd do Německa – partnerské město Selb – 5.A - 3 koncerty

21.12.2010Pernštýnské vánoce – koncert na Pernštýnském nám. – 2.A + 5.A

22.3.2011Krajská soutěžní přehlídka DPS v Chrudimi – 2.A + 5.A
Zlaté pásmo - 5.A
Stříbrné pásmo - 2.A

25.3.2011Celostátní finále ankety „Zlatý Ámos“ Praha hotel Olšanka 5.A

10.4.2011Celostátní soutěž DPS „Zahrada písní“ Praha 2.A + 5.A
2.A – Stříbrné pásmo
5.A – Stříbrné pásmo

18.5.2011Koncert pro seniory – Magistrát města Pardubice, organizováno městskou policií

2.6.2011Jarní koncert školy – Aula Stavařov

Školní rok 2009 - 2010

8.10.2009Charitativní koncert – Husův sbor - 1.A +4.A

6.11.- 8.11.2009Mezinárodní festival DPS V Pardubicích, soutěž „ O cenu M. Raichla“ - 4.A
udělena zvláštní cena poroty „Za mimořádně propracované soutěžní vystoupení“

27.11.2009Dva Vánoční koncerty - Aula Stavařov - 1.A + 4.A

29.11.2009Adventní trhy – Pernštýnské náměstí - 1.A + 4.A

4.12.2009Vánoční koncert ve Vysoké u Holic 4.A

7.12.2009Vánoční koncert DPS Zpěváčci - Archa 1.A + 4.A, spolu s DPS Kvítek Litomyšl

9.12.2009Den otevřených dveří ZŠ Prodloužená - 1.A

10.-11.12.2009Vánoční akordy – Ostrava – celostátní soutěž DPS - 4.A
Sbor získal:
1)zvláštní cenu za dramaturgii interpretaci soutěžního vystoupení
2)ZLATÉ PÁSMO
3)Titul ABSOLUTNÍ VÍTĚZ v kategorii 6 -9 let
4)šek na 10000 Kč na nákup zboží u f. Muzikant

14.12.2009Vánoční koncert s DPS Kvítek v Litomyšli 4.A

19.12.2009Adventní trhy Pernštýnské náměstí 1.A + 4.A

8.4.2010Krajská soutěž v Chrudimi 1.A + 4.A
1.A – bronzové pásmo
4.A – zlaté pásmo

10.4.2010Celostátní soutěž DPS „Zahrada písní“ - 1.A + 4.A
1.A – Zlaté pásmo
4.A – Zlaté pásmo a Zvláštní cena poroty za přesvědčivý muzikální výkon

15.4.2010„Archa Noemova“ – 4.A, spoluúčinkování na celoškolním koncertě ZUŠ Polabany

28.4.2010Perníkový festiválek v KD Hronovická ul. - 1.A + 4.A
organizace festivalu
koncertní vystoupení

3.5.2010Charitativní koncert – Husův sbor - 1.A + 4.A
- Výtěžek věnován dětskému oddělení Krajské nemocnice v Pardubicích

6.5.2010„Bude nás pět“ – festival DPS v Rychnově nad Kněžnou - 4.A

11.5.2010„Jak barevný je svět“ -4.A, vernisáž výstavy v Krajské knihovně v Pardubicích

13.5.2010Koncert pro seniory – 4.A – Magistrát města Pardubic,organizováno městskou policií

20.5.2010Jarní koncert školy – Aula Stavařov 1.A + 4.A

15.6.2010Festival DPS v Hořicích v Podkrkonoší – 4.A

17.6.2010Zrcadlo umění – Zámek Pardubice – 1.A + 4.A

Školní rok 2008 - 2009

28.11.20082 Vánoční koncerty – Aula Stavařov - 3.A

30.11.2008Adventní koncert – Pernštýnské náměstí - 3.A

9.12.2008Vánoční hudební dílna – Dům hudby – koncert pro MŠ - 3.A

14.12.2008Vernisáž betlémů Archa Polabiny - vánoční koncert - 3.A

17.12.20082 Vánoční koncerty v Hořicích v Podkrkonoší - 3.A

18.12.20082 Vánoční koncerty v Broumově - 3.A

21.12.2008Adventní koncert – Pernštýnské náměstí - 3.A

19.3.2009Krajská soutěž DPS v Holicích - 3.A
Zlaté pásmo s postupem na Celostátní přehlídku DPS v Rychnově nad Kněžnou

5.4.2009 Celostátní soutěž DPS „Zahrada písní“ – Zlaté pásmo - 3.A

15.4.2009Den otevřených dveří – koncert pro rodiče – ZŠ - 3.A

29.4.2009Perníkový festiválek – festival DPS - KD Hronovická - 3.A
organizace festivalu pro přípravná oddělení DPS a mladší školní sbory

29.5. – 31.5.2009 19.Celostátní přehlídka DPS v Rychnově nad Kněžnou - 3.A
Zvláštní cena poroty za přesvědšivé, muzikální vystoupení a za příkladné vedení dětského sboru

5.6.2009 Jarní koncert – Aula Stavařov - 3.A

18.6.2009městský festival „Zrcadlo umění“ – Zámek - 3.A

21.6.2009koncert na pietní vzpomínce v Ležákách - 3.A

Školní rok 2007 - 2008

22.9.2007Staročeská pouť v Polabinách – 7.A+9.A

1.10.2007Mezinárodní den seniorů – koncert v Hronovické ul. - 2.A

5.11.2007Podzimní koncert 2.A s přípravným oddělením PDS – radnice

6.12.2007Vánoční koncert pro ZŠ - Aula Stavařov

6.12.20072 Vánoční koncerty pro veřejnost ke 40. výročí založení ZŠ

12.12.20072 Vánoční koncerty pro MŠ –Den otevřených dveří v ZŠ Prodloužená

20.12.20072 Vánoční koncerty pro ZŠ Polabiny 3. - Aula

25.1. 2008Mezinárodní zdravotnický kongres – Aula – 2.A

29.2. – 2.3.08Koncertní zájezd do Šumperka

7.3. – 9.3.08Pobyt šumperských dětí v Pardubicích –
koncert“Barevné zpívání“ – Zpěváčci 2.A, Čtyřlístek, Šumperk – Aula

2.4. 2008Koncert „Děti dětem“ – v ZŠ pro 1.a 2. třídy – 2.A

5.4.2008Celostátní soutěž „Zahrada písní“ Praha – 2. A – Zlaté pásmo

14.4. 2008Regionální soutěž DPS v Hradci Králové – 2.A – Stříbrné pásmo

24.4.20083 Jarní koncerty – Aula

30.5. – 1.6.2008XVIII.ročník celostátní přehlídky DPS v Pardubicích – 7.A + 9.A

6.6.2008Mezinárodní soutěž „Svátky písní Olomouc“ -2.A – Stříbrné pásmo

14.6.2008Světlo za Lidice – reprezentace Pardubického kraje na pietní vzpomínce v Lidicích – 2.A

21.6.2008Městský festival „ Zrcadlo umění“ – Hronovická ul. – 2.A,7.A + 9.A

21.6.2008Absolventský koncert třídy 9.A - Zámek

Školní rok 2006 - 2007

16.9.-17.9.2006Soustředění sboru – hotel Delta Seč – sbor 6.A + 8.A

22.9.2006Podzimní koncert – Křest profilového CD – celý sbor
slavnostní koncert s DPS Carmina Rychnov n.Kněžnou

1.12.2006Festival „Loučenská vločka“ Loučná nad Desnou – sbor 1.A

7.12.2006Vánoční koncert s DPS Čtyřlístek – Aula – celý sbor

8.12.- 10.12.20061. Mezinárodní festival vánoční a adventní hudby Slovensko
Bratislava – STŘÍBRNÉ PÁSMO – 2. místo

13.12.2006Den otevřených dveří v ZŠ – 2 výchovné koncerty pro MŠ – sbor 1.A

21.12.2006Výchovný koncert pro ZŠ – Aula - celý sbor

21.12.2006Vánoční koncert pro veřejnost – Aula – celý sbor

22.12.2006Vánoční koncert „Děti dětem“ – koncert pro první třídy – sbor 1.A

26.12.2006Benefiční koncert pro Dětský domov v Pardubicích s Petrou Páchovou a Vl. Bičíkem – sbor 6.A +8.A

25.4.2007Regionální soutěž DPS v Hradci Králové – Zlaté pásmo – 1.A

4.5.20072. slavnostní Jarní koncerty k 20.výročí založení RVHV na ZŠ

15.5.2007Festival Hořický sborníček – Hořice v Podkrkonoší

1.- 3.6.2007XVIII.ročník Celostátní přehlídky DPS v Pardubicích
Slavnostní zahajovací koncert – 1.A ,6.+8.A
organizátorská práce sboru na přehlídce

21.6.2007Městský festival Zrcadlo Umění – 1.A

Školní rok 2005 - 2006

Listopad 2005Soustředění DPS v ZŠ

1. a 2. 12.2005Výchovný Vánoční koncert pro ZŠ
2 Vánoční koncerty pro veřejnost

12.12.2005Soustředění DPS v ZŠ s dirigentem Jaromírem Krygelem
- příprava na koncerty s Komorní filharmonií

14.12.20052 výchovné Vánoční koncerty pro ZŠ a MŠ

16.12.2005Generální zkouška s Komorní filharmonií Pardubice – Dům hudby

19.12.2005Generální zkouška s Komorní filharmonií Pardubice – Dům hudby

19.12.2005Vánoční koncert s Komorní filharmonií Pardubice – Dům hudby
„Vánoce malých Zpěváčků“ – Věroslav Neumann

12.4.2006Regionální soutěž DPS v Hradci Králové
Zlaté pásmo s postupem do Ústřeního kola

23.4.2006Celostátní soutěž DPS v Parze “Zahrada písní“
Bronzové pásmo

11.5.2006Výchovný koncert pro ZŠ – Aula

11.5.2006Jarní koncert pro veřejnost – Aula

19.5.2006Soustředění DPS v ZŠ

20.5.2006Natáčení profilového CD DPS Zpěváčci v ZŠ

26.- 28.5.2006XVI. ročník Ústřední přehlídky nejlepších školních DPS v Pardubicích
sbor byl podruhé nominován

22.6.2006Městský festival „Zrcadlo umění“ – Město zpívá

Školní rok 2004 – 2005

17.11.2004Soustředění sboru v ZŠ

28.11.2004Generální zkouška v Aule Univerzity Pardubice

29.11.2004vánoční koncert s DPS Kvodlibet - ZUŠ Praha v Aule Univerzity Pardubice

3.-6.12.2004MAĎARSKO – IV. Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby v Budapešti

9.12.2004Vánoční výchovný koncert pro MŠ Sluneční

11.12.Vánoční zpívání v INTERSPARU

14.12.2004Vánoční výchovný koncert pro MŠ Dubina

12.4.2005Regionální soutěž pěveckých sborů v Hradci Králové
1. místo „Zlaté pásmo“

5.5.2005Jarní koncert – Aula Univerzity Pardubice

8.–12.6.2005Mezinárodní festival „Svátky písní“ Olomouc – 1. místo Zlaté pásmo

Školní rok 2003 – 2004

8.10.2003Setkání DPS v rámci Městského festivalu, Hronovická scéna

10.-12.10.2003Soustředění Seč – hotel Delta – příprava na MFDPS a vánoční koncerty

8.-10.11.2003Mezinárodní festival DPS v Pardubicích

4.12.2003Výchovný koncert pro MŠ Sluneční

8.12.2003Vánoční koncert s DPS Slavíček ZUŠ Lonkova – Aula Univerzity Pardubice

15.12.2003Vánoční koncert s DPS Slavíček ZUŠ Lonkova – Lázně Bohdaneč

18.12.2003„Předvánoční zpívání v Hypernově“

25. a 27.3.2004Zahájení provozu SAZKA arény v Praze

20.4.2004Regionální přehlídka DPS v Hradci Králové – 1. místo Zlaté pásmo

26.4.2004Exkurze, výstava „Příběh Pražského hradu“, Praha

21.-23.5.2004Hostování u DPS „Barevné děti“ v Šumperku

28.5.2004Jarní koncert s DPS „Barevné děti“ ze Šumperka – Aula Univerzity Pardubice

29.5.2004Společný koncert DPS „Zpěváčci“ a „Barevné děti“ v Lázních Bohdaneč

8.6.2004Městský festival „Zrcadlo umění“ – koncert na zámku v Pardubicích

Školní rok 2002 – 2003

7.10.2002Setkání DPS v rámci Městského festivalu, Hronovická scéna

15.–17.11.2002Soustředění sboru, příprava na vánoční koncerty – ZUŠ Lonkova ul.

21.11.2002Pěvecká soutěž sólistů chlapců „Perníkový slavík“ – 1. místo Štěpán Růžička

4.12.2002Vánoční výchovný koncert pro MŠ Sluneční

6.12.2002Vánoční koncert s DPS Slavíček – AULA Univerzity Pardubice

9.12.2002PRAHA – vánoční koncert kradnice Praha Nusle, společně se sborem Kvodlibet

20.12.20022 vánoční výchovné koncerty pro ZŠ Benešova – KD Dukla

7.4.2003Koncert „Děti dětem“

23.4.2003Regionální soutěž pěveckých sborů v Hradci Králové
2. A – 1. místo Zlaté pásmo
4. A – 1. místo Zlaté pásmo
pozvání na XIII. ročník Celostátní přehlídky sborů do Rychnova n. Kněžnou

31.5.2003XIII. ročník Celostátní přehlídky DPS – Rychnov n. Kněžnou

19.6.2003Městský festival „Zrcadlo umění“ - „Děti dětem“ – koncert pro MŠ

Školní rok 2001 – 2002

9.10.2001Setkání dětských pěveckých sborů v rámci Městského festivalu – Hronovická scéna

10.10.2001Koncert ke 40. výroční vzniku Amnesty International a 10. výročí platnosti Úmluvy o právech dítěte v ČR

16.–18. 11.2001Soustředění sboru – hotel Delta Seč

6.12.2001Výchovný vánoční koncert pro MŠ Sluneční

7.12.2001Vánoční koncert s DPS Slavíček – Aula Univerzity Pardubice

11.12.2001Výchovný koncert pro 1. a 3. třídu ZŠ

13.12.2001Výchovný koncert pro MŠ Družstevní

14.12.2001Benefiční koncert v kostele P. Marie v Uhersku – výtěžek 8000,- Kč věnován na opravu tohoto kostela

11.4.2002Regionální soutěž pěveckých sborů v Hradci Králové
1. A – 1. místo Zlaté pásmo
3. A – 1. místo Zlaté pásmo

10.5.2002Jarní koncert v Aule Univerzity Pardubice

22.5.2002Festival DPS Turnov – Zpíváme pro radost

18.6.2002Městský festival „Zrcadlo umění“ – koncert na pardubickém zámku

Školní rok 2000 – 2001

říjen 2000Regionální soutěž ve folklorním zpěvu „Zpívej, ptáčku, zpívej“ – postup do finále

listopad 2000Finále soutěže „Zpívej, ptáčku, zpívej“ – D. Kinzlová, M. Dašková, E. Mošnerová –
3. místo
Soustředění sboru – hotel Delta Seč

7.12.2000Vánoční koncert ARCHA

11.12.2000Vánoční koncert pro MŠ Dubina

15.12.2000Vánoční koncert pro MŠ Sluneční

leden 2001Ukázková hodina pro budoucí 1. třídu RVHv

únor 2001Ukázková hodina pro veřejnost

duben 2001Regionální soutěžní přehlídka sborů v Hradci Králové – 1. místo „Zlaté pásmo“

9.5.2001Ukázková hodina pro studenty pardubické konzervatoře

11.5.2001Slavnostní koncert pro švédskou delegaci z partnerského města Skelleftea v Aule Univerzity Pardubice, účast primátora města a jeho náměstka
Jarní koncert – ZUŠ Lonkova ul.

Školní rok 1999 – 2000

říjen 1999Soutěž „Zpívej, ptáčku, zpívej“ – postup do finále M. Dašková – 2. místo

prosinec 1999Výchovné koncerty pro MŠ
Vánoční koncert – sál ZUŠ Lonkova ul.

duben 1999Regionální přehlídka sborů v Hradci Králové – 3. místo Bronzové pásmo

květen 1999Jarní koncert – sál radnice

 

© Občanské združení DPS Zpěváčci 2012

Najdete nás také na: