1. A

1. A

Děti z první třídy pardubické ZŠ s rozšířenou výukou hudební výchovy jsou nejmladšími členy dětského pěveckého sboru Zpěváčci, ale již nyní se začínají pilně připravovat na svá koncertní vystoupení.

3. A

5. A

Jakmile se listopad začne lámat v prosinec, nastanou pěveckým sborům hody. Většinu předvánočního času stráví zpěváci namačkáni v autobusech, které je přepravují mezi jednotlivými koncertními sály.

6. A

7. A

Dobové přísloví ze slavné éry Pernštejnů „Skví se jako Pardubice“ je tím nejvýstižnějším příměrem k zisku vynikajících medilových umístění, jichž dosáhly DPS při ZŠ v Pardubicích – Polabinách.

Video z Jarního koncertu

Video Jarní koncert 7. 6. 2012

Celoškolní koncert spojený s křestem CD k 25. výročí RvHV tříd.

Sbor s Lucií Bílou

S Lucií Bílou v Lidicích

Nesoutěžní přehlídka sborů z celé republiky. Uměleckou záštitu převzala Lucie Bílá.

© Občanské združení DPS Zpěváčci 2012

Najdete nás také na: